25 april, 2012

Att skriva lättläst

Det här blogginlägget anknyter till Centrum för lättlästs bloggstafett om språk, makt och demokrati. Centrum för lättläst arbetar för allas rätt till litteratur, nyheter och information utifrån var och ens förutsättningar.

Att skriva enkelt är det svåraste som finns. Jag vet, för jag gör det hela tiden. Både i mitt jobb som kommunikatör på ett teknikföretag och när jag skriver manus till ännu outgivna barnböcker. Det gäller att göra texten intressant och spännande, att hålla språkligt flyt och samtidigt inte skriva någon på näsan! Jag läser mycket "lätt-att-läsa-böcker", både tillsammans med min son och som "utbildning" för mig själv. Och det är naturligtvis olika hur väl man lyckas med detta.

Det finns många olika anledningar till att efterfråga lättläst litteratur för både barn och vuxna. Men du som läst bloggen tidigare har förstått att mitt hjärta brinner extra för att personer med språkstörningar och/eller intellektuella funktionsnedsättningar ska ha tillgång till ett varierat utbud av böcker.

Jag anser att det är en demokratisk rättighet att ha tillgång till god litteratur, oavsett läsförutsättningar, och då är det viktigt att det både skrivs ny lättläst litteratur och att klassiska böcker bearbetas till lättlästa versioner. Det handlar inte bara om själva läsupplevelsen, det handlar även om att känna delaktighet när kända böcker figurerar i media eller i bekantskapskretsen. En lättläst bok kan även vara inkörsporten till ett nytt intresse eller till mer svårtillgängliga böcker.

Inga kommentarer: