23 april, 2012

En cool kille

Mats%20%22Ica-Jerry%22%20Melin%20om%20sin%20uppv%C3%A4xt

Mångfald hyllas samtidigt som fosterdiagnostiken siktar in sig på just Downs syndrom. Det är en besynnerlig tid vi lever i.

Inga kommentarer: