22 september, 2009

Ännu ett föräldramöte

I kväll har vi haft föräldramöte i Malins förskolegrupp. Eftersom det är en del nya barn/föräldrar i gruppen berättade jag om Malin, tecken och Downs syndrom. Pedagogerna blir eld och lågor när de berättar om varför man tecknar och hur bra det är för alla i barngruppen. Glädjande nog verkar även de andra barnens föräldrar förstå vinsten med att deras barn får ett extra språk och stöttning i sin egen språkutveckling.

Rektor var med på mötet idag - och det kändes extra gott att hon verkligen fick höra om hur vi arbetar. Allt är ju en fråga om resurser som ni vet ... och får man något bra för de extra resurserna är vinsten given!

Jag tog även upp att Malin förstår det mesta i de flesta situationer - även utan tecken - för att undanröja osäkerheten bland de andra föräldrarna. De kan prata med Malin utan att teckna även om hon tycker att det är mer instressant om man tecknar.

Inga kommentarer: