11 mars, 2012

Stöd/lots/koordinator i vardagen

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning behöver du hålla kontakt med många olika myndigheter och andra instanser. I vårt fall ökar antalet kontakter allt eftersom Malin blir äldre. Det är habilitering, SPC, försäkringskassan, förskolan, kommande skolan, kommande fritids, BVC, handledning, tandläkare, vård (flera olika avdelningar), LSS... Listan kanske inte ens är slut där. Vi har inte alltid kontakt med alla insanser samtidigt, men gemensamt är att det är vi som håller i kontakterna. Det är inte mycket som sker av sig självt. Tillsammans med vårt "vanliga" extra kring Malin är det här mycket att hålla reda på. Därför tycker jag att det är intressant med de nya projekt som rör lotsning och personliga koordinatorer, som jag läst om de senaste halvåret. En nåd att stilla bedja om. Och betänk då att Malin 'bara' har Downs syndrom.

Personliga koordinatorer, Bräcke Diakoni.

Lotsar i Göteborgs Stad.

Inga kommentarer: