14 mars, 2012

Downs i media

Filmen Det rätta barnet, har fått stor uppmärksamhet i media. Det är svåra frågor som väcks. Eller inte?! Men att fråga en blivande mamma om hon genomgått fosterdiagnostik är tydligen legio. Det gör man till och med i direktsänd radio. Det fick mig att minnas att jag fick frågan när jag satt med min 8-månaders dotter i famnen. Och då fick jag även följdfrågan "vad hade du gjort om du visste?". Jag säger inte mer om det. Jag vet i varje fall att jag har två helt rätta barn.

Radio Göteborg

Göteborgs Posten

Hallands Nyheter

Marcus Birros krönika i Expressen

Det rätta barnet sänds i SVT2 15 mars klockan 20.00.

Inga kommentarer: