31 januari, 2012

Autograf

Malin skriver sitt namn! Bokstäverna är inte tydliga och kommer inte i rätt ordning, men så börjar alla barn. Jag kommer fortfarande ihåg hur det såg ut för storebror. Huvudsaken är att hon ljudar fram och får med alla fem bokstäverna: MALIN!

Inga kommentarer: