19 mars, 2011

Erbjud Karlstadmodellen NU!

Vi anser att det är en självklarhet och kräver att barn- och ungdomshabiliteringarna ska erbjuda möjligheten för individen att språkträna enligt Karlstadmodellen för att på så sätt ge individen en ärlig chans att bli en framtida aktiv samhällsmedborgare.
Namninsamling för "Erbjud Karlstadmodellen NU"!

Vi tränar kommunikation med Malin enligt Karlstadmodellen. Vår habilitering kan inte erbjuda oss handledning och därför har vi utbildat oss själva. Nu jobbar vi tillsammans med förskolan enligt den här modellen och vi ser att Malin gör fantastiska språkliga framsteg!

Inga kommentarer: