20 april, 2009

En bokad dag

Idag har vi haft en riktig "handikappdag" ... Den startade med ett möte med Handikappomsorgen. Vi har blivit beviljade "avlösarservice" enligt LSS (*). Storebror börjar märka att det är mycket uppmärksamhet kring Malin och vi vill ha möjlighet att ge honom mer helt egen tid. Dessutom behöver vi själva ha andrum för att förbereda möten kring Malin, tillverka träningsmaterial, motionera lite och kanske till och med vårda vår relation ;). Från början kändes hela idén om avlösare främmande för oss, men vi har insett att vi ska orka vara föräldrar länge. Det känns som om det finns goda förutsättningar till att detta ska bli bra!

Idag har Malin varit hos tandläkaren. Det är en tandläkare från specialisttandvården i Halmstad som kommer till vår HAB. Det såg bra ut ... Vi bestämde att Malin ska få en gomplatta till hösten, en "mutterplatta" som förhoppningsvis ska hjälpa till att träna tillverkningen av de bakre ljuden som "g" och "k". Vi har velat ha en gomplatta tidigare men tandläkaren har tyckt att de bakre tänderna ska komma först. Nu är vi snart där.


(*) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS gäller för personer med olika former av funktionshinder, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionshinder som påverkar den dagliga livsföringen. LSS ger rätt till tio olika insatser.

Kommunen ansvarar för insatserna; Personlig assistans, Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, Bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna samt för Daglig verksamhet.

Inga kommentarer: