17 september, 2010

ICA - Vi kan mer lotteriet

Just nu pågår Vi kan mer-lotteriet som anordnas av FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, som också får alla intäkter från lotteriet. Alla ICAs egna varor ger dig lotter, du får en lott per köpt vara.

ICA har köpt alla lotterna av FUB och delar nu ut dem till de kunder som köper ICAs egna varor. Du kan vinna 16 bilar, 180 resor och över 360 000 ICA-varor. Alla vinster är skattefria för vinnaren.

En "win/win-affär" som jag stödjer! Läs mer på ICA:s webbplats.

Inga kommentarer: