04 mars, 2010

Handledning på förskolan

Nu har jag bara skrivit om mig ett tag ... skrivkurser och 40-årsfester. Nu är det dags för Malin-nyheter.

Idag hade vi vår handledare i Karlstadmodellen på förskolan. Hon var med vid Malins träningstillfälle för att kolla att vi befinner oss på rätt nivå. Sedan ger hon pedagogerna tips på hur man kan bygga ut övningar, göra fler variationer och hur man flyttar ut övningen till verkligheten, utanför träningsstunden. Det är en skön stöttning. Visst blir vi bättre på att förstå K-modellen och att se var Malin befinner sig, men man blir lätt "hemmablind" och då är det bra om någon utomstående kommer in och skruvar lite.

Jag skriver hela tiden "vi", även om det bara är på förskolan som Malin har regelrätta träningsstunder. Men det är jag och två av pedagogerna som planerar och tillverkar arbetsmaterial. Här hemma kompletterar vi med annat i vardagliga situationer.

Den här gången fick vi bland annat tips kring hur vi bygger ut övningarna med treordsmeningar, hur vi ska sätta ihop två fonem och hur vi kan jobba med känslokort. Sedan pratade de även om hur det går att kombinera ljudträning och gymnastik för alla barn i gruppen. Jag är alltså inte med vid dessa tillfällen eftersom Malin inte är sig själv då. Men jag har läst "rapporten".

Karlstadmodellen är en modell för språkträning, du kan läsa mer på webbsidan: www.karlstadmodellen.se

Inga kommentarer: